بررسی و برنامه ریزی جذب سهمیه کودی شهرستان ورامین

به منظور بررسی وضعیت کودی و برنامه ریزی جذب سهمیه کودی ابلاغی معاون محترم وزیر در امور زراعت جلسه ای با حضور مهندس بهنیا مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی و مدیر و کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران، مدیر و کارشناسان جهاد کشاورزی و کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی در سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ورامین در مورخ 30/2/98 برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران، این جلسه به منظور بررسی وضعت کودی و برنامه ریزی جهت تأمین به موقع کودهای مورد نیاز کشاورزان در شهرستان ورامین برگزار شد . مهندس بهنیا ضمن ارائه گزارش از عملکرد شهرستان ورامین در سال 97 گفت : امسال سهمیه هر شهرستان براساس برش ماهانه اعلام شده که عاملین توزیع باید سهمیه ابلاغی خود را در زمانهای تعیین شده جذب کنند تا سوخت نشود. وی همچنین از عاملین خواست تا لیست بهره برداران شهرستان را به روز رسانی و به تفکیک مراکز کشاورزی تقسیم بندی کنند و سهمیه اعلام شده را طبق آن لیست برمبنای سطح سبز و کشت توزیع نمایند تا از سوءاستفاده افراد سودجو جلوگیری شود و خروجی های کود کنترل گردد و نیز اولویت توزیع کود با محصولات اساسی است و ازجمله کشاورزان تکثیر بذری . وی با تأکید بر  نظارت و کنترل کیفیت مواد کودی گفت:  کارگروه نظارت بر مواد کودی از کارگزاریها و مراکز عرضه نهاده های کشاورزی در سطح شهرستان بازدید به عمل آورند و تا از فروش کودهای تقلبی در بازار جلوگیری گردد

مهندس علی راه انجام مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران با اشاره به اهمیت تغذیه گیاهی و تأکید بر مصرف بهینه کودهای شیمیایی در محصولات زراعی بیان کرد : امسال کودهای کشاورزی با توجه به برش سهمیه کود ابلاغی در شهرستان ها توزیع خواهد شد.که شهرستان ورامین در طی 40 روز گذشته 23 درصد از سهمیه کود خود را جذب کرده و با توجه به تقسیم بندی ماهانه 8 درصد و نسبت به برنامه تنظیم شده ابلاغی جلوتر است. و از کارگزارن خواست تا سهمیه خود را به موقع جذب کنند و فضای مناسبی را برای کیسه گیری کودهای فله فراهم کند. وی در راستای رصد و پایش کودی، گفت : نظارت در حوزه شهرستانی بسیار مهم است کارگزاران برمبنای لیست بهره برداران ، نهاده های کشاورزی را توزیع کنند تا در استان با کمبود کود مواجه نباشیم چراکه نظارت در رصد و پایش کود در این شرایط بسیار با اهمیت می باشد . و از مراکز خدمات خواست تا نظارت بیشتری بروی کودهای یارانه دار داشته باشند تا به دست مصرف کنندگان واقعی برسد و از فروش کود های تقلبی خارج از شبکه جلوگیری شود و تاکید کرد که هر نوع تخلفی در سظح شهرستان مشاهده شد گزارش داده شود تا برخورد لازم صورت گیرد . امیدواریم بتوانیم با مدیریت و همکاری یکدیگر بحرانها را پشت سر بگذاریم وبتوانیم عملکرد خوبی نسبت به سالهای گذشته داشته باشیم.

مهندس تاجیک مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ورامین  ضمن خیرمقدم گفت : پهنه بندی و تهیه لیست بهره برداران کمک می کند تا براساس سطح سبز ، کود در اختیار کشاورزان قرار گیرد و انحراف کمتر باشد و با تأکید بر اینکه سطح زیر کشت مد نظر باشد نه سطح زمین از مسئولین پهنه بندی خواست تا از مزارع بازدید و نظارت داشته باشد. و از عاملین توزیع خواست تا زیرساخت های خود را برای کیسه گیری کود فله آماده کنند تا با هیچ مشکلی مواجه نباشند و مقدار کودهای خریداری شده را به مدیریت جهاد کشاورزی اعلام کنند و توجه داشته باشند کودها در محصولات کشاورزی مصرف شده باشد عاملین باید در خصوص توزیع کود پاسخگو باشند.

در ادامه کارگزاران حاضر در جلسه با ارائه پیشنهادات و مشکلات خود از جمله تأمین به موقع نهاده های کشاورزی و طرحی برای ایجاد یک مرکز کیسه گیری در شهرستان پرداختند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید