برگزاری نشست توجیهی طرح همگام با کشاورزان در استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران برگزاری نشست های توجیهی طرح بسیج همگام با کشاورز در سطح شهرستانهای این استان خبر داد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران، مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت : طرح بسیج همگام با کشاورز از ظرفیت قابلیت های فارغ التحصیلان بخش کشاورزی برای انتقال آخرین یافته های نوین در بخش کشاورزی به کشاورزان بهره برداران استان استفاده خواهد شد که انتقال دانش فنی مرتبط با نهاده های کشاورزی و چگونگی کاربرد بهینه انواع کودهای کشاورزی توسط کشاورزان از جمله مهم ترین مباحث این آموزش های کاربردی می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید