برگزاری جلسه استعلام بهاء عملیات کیسه گیری کودهای فله

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز، با عنایت به اخذ مجوز لازم از مدیریت تخصصی برای انتخاب پیمانکار کیسه گیری، توزین، درب دوزی و صفافی کودهای فله اوره، فرآیند انتخاب پیمانکار از طریق استعلام بهاء با ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تعیین گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید