برداشت میوه از باغات البرز ۸۲ درصد کاهش خواهد داشت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز، معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی البرز از کاهش برداشت ۸۲ درصدی میوه از باغات این استان بدلیل سرمازدگی ماه جاری خبر داد. وی با بیان اینکه شدت سرمازدگی در شهرستان های استان مختلف متفاوت است، افزود: سرمازدگی تمام درختان هسته دار و دانه دار را در برگرفته است به طوریکه در بعضی نقاط تا ۹۵ درصد محصولات از بین رفته است.

   پیشتر به تغذیه گیاهی مناسب، خصوصاً استفاده از کودهای پتاسه تهیه و تدارک شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برای جلوگیری از سرمازدگی توصیه گردیده بود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید