گزارش پایش کارگزاران تحت پوشش جنوب و شمال استان فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، اعزام کارگروه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس در خصوص بازرسی فعالیت های کارگزاران تحت پوشش شعبه در جنوب  و شمال استان فارس و همچنین نمونه برداری از کود های ارسالی در تاریخ 29/2/98انجام شد.

 معاونت فنی شعبه فارس با اعلام این گزارش  افزود : که نظارت دقیق همکاران فنی اعزامی جهت توزیع بموقع و کنترل سلامت نهاده های مورد نیاز کشاورزان استان ،رسالت شرکت در راستای حمایت از کشاورزی را تحقق بخشیده است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید