دستور کار حمل مستقیم کود از مبادی و پتروشیمی ها به انبارهای کارگزاران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز، علی اکبر ندرلو مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز : از حمل مستقیم کودهای تخصیصی مورد نیاز کشاورزان استان بر اساس سهمیه سال 98 به انبارهای کارگزاران و عاملین فروش خبر داد. وی افزود با توجه به محدودیت منابع و در راستای صرفه جویی در هزینه های تخلیه، بارگیری و حمل مجدد این موضوع در دستور کار جدی استان قرار گرفته و تاکنون بیش از 1000 تن تخصیص های پتروشیمی کرمانشاه، بندر امام مستقیماً به انبارهای عاملین توزیع تعیین مقصد گردیده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید