قرارداد های کیسه گیری سه استان انجام شد

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت توزیع ، حمل و نگهداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:

با عنایت به تامین به موقع کود مورد نیاز کشاورزان زحمتکش در استانهای کشور مهندس هرمزی   مدیر توزیع ، حمل و نگهداری شرکت اذعان داشتند که قرارداد کیسه گیری و صفافی سه استان   کهکلویه و بویراحمد ، کرمان و البرز پس از بررسی ، طی مراحل قانونی انجام و جهت عملیات مذکور به استانهای مربوطه ارسال گردیده است تا روند خدمت رسانی به بخش کشاورزی دچار وقفه نگردد . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید