برگزاری روز مزرعه در البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز : روز مزرعه با عنوان عملیات به زراعی گندم و جو در مزرعه آموزشی ترویجی مرکز تحقیقات با حضور تعداد کثیری از کشاورزان استان، محققین، مروجین و کارشناسان کشاورزی برگزار و روش های مختلف به زراعی در محصولات گندم و جو شامل رقم، تاریخ کشت، تغدیه گیاهی، مبارزه با علفهای هرز و . . . تشریح گردید.

در این جلسه کارشناس فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ضمن بیان تاثیر استفاده از کودهای کشاورزی در افزایش کمی و کیفی عملکرد محصول به تشریح روش، زمان، و نوع مناسب استفاده از این کودها پرداختند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید