حمل کود اوره به انبارهای استان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان، حمل کود اوره با بسته بندی جامبو به مقصد انبار مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در حال انجام است .

مقدار 1523 تن سهمیه کود اوره توسط دفتر مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به استان همدان تخصیص داده شده است که مقدار  1200  تن آن با بسته بندی جامبو و 323 تن آن بصورت فله می باشد که تا تاریخ 98/2/31 مقدار 550 تن کود اوره با بسته بندی جامبو و 100 تن بصورت فله در محل انبار مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان تخلیه گردیده است و مابقی سهمیه های مذکور نیز در حال حمل و تخلیه  می باشد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید