مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان از رشد تامین کود اوره در مدت مشابه سال گذشته خبرداد

به گزارش روابط عمومی  شرکت  خدمات  حمایتی  کشاورزی  استان  گلستان  حمید هزار جریبی  مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  استان  گلستان گفت:   تامین کود اوره  در دو ماهه اول سال جاری ،نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 93درصد رشد داشته است.

حمید هزار جریبی با اعلام این مطلب افزود: تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری، 24774 تن  کود  اوره تامین شده در حالی که در مدت مشابه سال گذشته  12820 تن از این کالا  تامین شده بود.. مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان در ادامه تصریح کرد: گیاه در طول دوره زراعی مواجه با انواع تنش ها و محدودیت های زراعی است که بعضی از آنها با شیوه خاص و روش های متنوع قابل مدیریت می باشد یکی از محدودیت ها تولید در استان وجود بارش حداقلی در مناطق دیم می باشد و می توانست تولید را به چالش بکشد که در سال جاری بعلت افزایش میزان  بارندگی مصرف کود اوره را درمزارع گندم متراکم نموده است و توزیع یکنواخت کود با اولویت مناطق دیم و پرمصرف  استان منجربه ازدست ندادن فرصت  مصرف کود سرک در مزارع گندم و کلزای استان گردید تا نیار  به موقع گیاه فراهم گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید