مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان از تامین بیش از 2500 تن کود پتاسه خبرداد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، حمید هزار جریبی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان با بیان این خبر گفت: عنصر پتاسیم در تغذیه گیاهی به عنوان کیفیت لقب گرفته است که در اثر کشت و برداشت محصولات زراعی در سالیان متمادی ذخیره این عنصر در خاک های مناطق استان کاهش یافته است که ضرورت دارد کشاورزان همراه با مصرف کود های فسفر، ازت  از کود پتاسیم در مزارع استفاده کنند و ی همچنین از تامین بیش از 2500 تن کود پتاسه در دو ماهه اول سال جاری خبر داد و در خصوص اثرات  و خو اص پتاسیم گفت: گیاه برای جذب آب توسط ریشه و تعادل جذب عناصر غذایی به پتاسیم نیازدارد که در نهایت استفاده از کود پتاسیم موجب افزایش کیفیت و عملکرد محصول، کاهش تنش سرمازدگی و خشکی، افزایش مقاومت گیاه در مقابل آفات و بیماری ها و افزایش راندمان آبیاری می شود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید