تخلیه 400 تن کود کلرور پتاسیم در انبار سازمانی استان قزوین

400 تن کود کلرور پتاسیم بصورت فله در انبار سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین تخلیه شد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین، مجیدرضا نوری مسئول انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین از تخلیه 400 تن کود کلرور پتاسیم بصورت فله در روز گذشته 30 اردیبهشت ماه سالجاری در انبار چوبیندر خبر داد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید