بررسی عملکرد پایش استان آذربایجان غربی

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت حسابرسی و بازرسی، گروه پایش ستادی شرکت از استان آذربایجان غربی بازدید وباآقای مهندس حمیدی آذر مسئول پایش کودی استان مذاکراتی در خصوص بهبود روش پایش انجام نمودند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید