کنترل و کیفی کود

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از انجام دقیق و منظم نظام کنترل و کیفی انواع کودهای کشاورزی وارده به انبار های سازمانی شرکت و کارگزاران استان خبر داد. وی خاطرنشان کرد بنا به تاکیدات مسئولین ارشد شرکت رعایت کنترل و کیفی بعنوان خطوط قرمز شرکت در دستور کار این استان می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید