تامین اعتبارجهت هزینه انبارها صورت گرفت

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت توزیع، حمل و نگهداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

بنا به درخواست مدیریت محترم استان سیستان و بلوچستان جهت خرید سه دستگاه کیسه دوز و همچنین اتصالات شبکه برق انبارهای ایرانشهر و زابل فیروز هرمزی مدیر توزیع ، حمل و نگهداری با تخصیص مبلغ ریالی لازم  جهت امور مذکور موافقت و جهت تامین اعتبار دستور لازم را صادر نمود .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید