سه شنبه های خدمت در مازندران

با برگزاری ملاقات های عمومی مراجعان با مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران ،همه هفته در روز سه شنبه این روز به عنوان روز خدمت به مراجعان بخش کشاورزی در استان مازندران نام گرفته و مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران در این روز پاسخگوی نیازهای مراجعان می باشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران در این رابطه از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد 150 نفر از کارگزاران ،کشاورزان بهره بردار و سایر مراجعان موفق شدند با مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران در فضایی صمیمی دیدار نموده و در این راستا مدیر شرکت با حساسیت نسبت به حل مشکلات مراجعان و پیگیری برای رفع این مشکلات اقدامات لازم را به عمل آورند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید