اعطای کد کارگزاری و لغو عاملیت انجام گرفت

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت توزیع ، حمل و نگهداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

با اعلام مدیریت توزیع ، حمل و نگهداری جناب آقای فیروز هرمزی در اردیبهشت ماه سال جاری تعداد 8 مورد کارگزار خصوصی و 2 مورد تعاونی روستایی کد انباری و عاملیت دریافت نموده و در همین ماه نیز 8 فقره کارگزار خصوصی و یک فقره تعاونی تولید هم به علت تخلف و یا عدم فعالیت لغو عاملیت شدند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید