بررسی و برنامه ریزی جذب سهمیه کودی شهرستان دماوند

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران

در راستای ابلاغیه معاون محترم وزیر در امور زراعت جلسه ای با حضور مدیر و کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ،کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی ، رؤسای مراکز خدمات وکارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی در سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دماوند در مورخ24/2/98 برگزار شد .

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ، در این جلسه وضعیت کودی شهرستان مورد بررسی و برنامه ریزی جهت سهمیه کودی ابلاغی در شهرستان دماوند صورت گرفت . مهندس راه انجام مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران با بیان این مطلب که شهرستان دماوند پتانسیل خوبی برای جذب کودهای کشاورزی دارد، از تلاش و همکاری این شهرستان در سال 97 جهت تأمین و توزیع نهاده های کشاورزی به خصوص مصرف کودهای فسفاته و پتاسه که در این مناطق بسیار حائز اهمیت است قدردانی کرد و گفت : امیدواریم امسال هم با توجه به شرایط سخت حاکم با همکاری یکدیگر بتوانیم عملکرد بهتری نسبت به سال گذشته داشته باشیم ؛ و با توجه به سهمیه ای که به این شهرستان اختصاص داده شده خواست براساس برش ماهانه و قبل از شروع فعالیت کشاورزان سهمیه خود را جذب کنند تا کشاورزان کود را به موقع دریافت کنند . وی همچنین نظارت و کنترل توزیع نهاده ها را خیلی مهم دانست و تأکید کرد : فروش کود فقط از طریق کارگزاریهای مجاز انجام شود و خارج از این شبکه به معنای کود قاچاق تلقی می شود و برای جلوگیری از فروش کودهای تقلبی نظارت و کنترل کافی صورت گیرد و نهاده ها براساس تأییدیه موسسه آب و خاک که یکی از ملاکهای شرکت برای کنترل کیفیت کودها می باشد عرضه شود تا کود مناسب در اختیار کشاورزان قرار گیرد . وی با اشاره به شرایط فرصت طلبی و فرصت جویی که در هر زمینه ای وجود دارد از کمیته نظارت شهرستان خواست تا از تمام فروشگاههای عرضه نهاده های کشارزی بازدید به عمل آورند ؛ و نیز از کارگزاران خواست لیست هایی را با مشخصات کامل کشاورزان و میزان مصرف ، تهیه و در اختیار شرکت قرار دهند تا ضمن پایش ، کودهای یارانه دار با دقت و نظارت بیشتری به دست مصرف کننده واقعی برسد . و آمادگی خود را نسبت به تأمین کود مورد نیاز کشاورزان اعلام کرد . 

 در ابتدای جلسه مهندس خرمی معاون مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دماوند ضمن خیرمقدم و قدردانی از زحمات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران با بیان اینکه سال گذشته با همکاری شرکت و تلاش کارگزاران در سطح شهرستان توانستیم عملکرد خوبی را در زمینه توزیع نهادها به بهره برداران داشته باشیم ، گفت: تأمین کودهای کشاورزی باید به موقع انجام و در اختیار کشاورزان قرار گیرد  و کارگزاران باید براساس سطح کشت و نیاز کشاورزان به آنها کود بفروشند و مطمئن شوند که کودهای کشاورزی به دست مصرف کنندگان واقعی (کشاورزان ) می رسد ؛ و تأکید کرد با اشخاصی که بدون مجوز اقدام به فروش کود در سطح شهرستان می کنند برخورد خواهد شد.

در ادامه روسای مرکز خدمات شهرستان دماوند و کارگزاران حاضر در جلسه با بیان مشکلات و ارائه پیشنهادات خود از جمله تأمین به موقع نهاده های کشاورزی و هماهنگی مجموعه جهت توزیع نهاده ها در شهرستان پرداختند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید