کیسه گیری کودهای فله

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی استا ن اصفهان،  با توجه به ورود کودهای فله سوپر فسفات ترپل و کلرور پتاسیم و هم چنین اوره ،کیسه گیری کودهای مذکور در انبار های سازمانی استان در شرف انجام می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید