ورود کود اوره در بسته بندی جامبو بک

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی استان اصفهان،  در راستای تهیه و توزیع کودهای شیمیایی اولین محموله کود اوره  به میزان 500 تن در بسته بندی جامبو بک به انبارهای سازمانی استان وارد گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید