تخلیه کود سوپر فسفات تریپل فله در استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، 400  تن سهمیه تخصیصی کود سوپر فسفات تریپل فله از مبدا هرمزگان کشتی باتیس در انبار سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم تخلیه گردید.

 

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید