روابط عمومی شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان گيلان گزارش داد،

کارگاه آموزشی تغذیه گیاهی منطبق برمصرف بهینه کود های کشاورزی و باشگاه کشاورزان

.

جلسه گردهمایی مدیر شرکت خدمات حمايتی كشاورزی استان گيلان جناب مهندس محمدی درمحل سالن اجتماعات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان لنگرود با حضور آقای مهندس رحیمیان مدیر سازمان جهاد کشاورزی و معاونین و مسئول تولیدات گیاهی وآقای مهندس فرضی پور رئیس تعاون روستایی شهرستان لنگرود وکارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی آن شهرستان برگزار گردید.

مدیریت جهادکشاورزی درمورد تخصیص و تنوع کود های کشاورزی با نیاز سطح زیرکشت محصولات و توزیع کود به موقع و سالم و استاندارد در شهرستان به مواردی اشاره نمودند.

آقای صالح محمدی، مدیریت شرکت درخصوص شعار و هدف شرکت که " کشاورزان با ما تنها نیستند " و ماموریت آن شامل زنجیره عرضه نهاده های کشاورزی، تغذیه گیاهی واستراتژی مبنی برمدیریت زنجیره عرضه ویکپارچگی، نوآوری وتحقیق وتوسعه وارزیابی عملکرد، تامین وتوزیع مطلوب براساس پنج مولفه مورد نظر شرکت، " با کیفیت، بموقع، کافی، کم هزینه، سهل و آسان " مطالبی عنوان نمودند.

سپس در خصوص تغذیه گیاهی به بیان مطالب زیر پرداخته شد:

تولیدکشاورزی درجهان براساس مصرف کود های شیمیایی واستفاده ازآنها برای تامین وجبران مواد غذایی و با برداشت محصولات کشاورزی نهادینه می باشد.

مصرف فعلی کودها بیشتر (90% ) نیتروژنی وفسفاتی که زنگ خطری برای تولید محصولات کشاورزی سالم وتهدید برای امنیت غذایی کشور می باشد.

 بررسی مصرف کودها درجهان وپیش بینی فاءو برای نیاز کود های شیمیایی براساس جداول ارائه شده وعملکرد درهکتار غلات ونگاه اجمالی برمصرف نهاده های کشاورزی به هدف تولیدات مطلوب درکشورهای موفق جهان ومقایسه آن با کشور خودمان واتخاذ روشهای اثرگذار مصرف کود های کشاورزی با معرفی سبد کودی شرکت ومراقبت وحفاظت درخصوص کیفیت کود های خارج ازشبکه وافزایش تنوع کودهای غیر تکلیفی وریز مغزی درشرکت طی سال اخیر وایجاد سوپر مارکت نهاده های کشاورزی درشهرستان ها وآمادگی برای برگزاری دوره های آموزشی برای شناسایی بهتر ودقیق تر کودهای شیمیایی، از اهم عناوین مورد مذاکره قرار گرفت.

سپس ایشان درخصوص باشگاه کشاورزان با سر شماره 1559 که همانند سایر استان ها درگیلان در حال راه اندازی کامل بوده اشاره نموده و معرفی خدمات قابل ارائه در این باشگاه شامل :

عضویت کشاورزان درباشگاه- انجام آزمون های خاک با تخفیف ویژه- اطلاعات هواشناسی برای سه روزآینده- کارت اعتباری خرید نهاده های کشاورزی وارائه اطلاعات ومشاوره های فنی وتخصصی مصرف انواع نهاده های کشاورزی مطالبی مورد نظر عنوان واز همه مسئولین وکارشناسان مراکز جهاد کشاورزی وکارگزاران خواستندکه کشاورزان، بخصوص افراد پیشرو رابرای عضویت د باشگاه ترغیب و تشویق نمایند.

در پایان مسئولین وکارشناسان و مدعوین ضمن ابراز خورسندی از تشکیل چنین جلسات، آمادگی خود را در راستای پیشبرد هر چه بیشتر اهداف مطرح شده و مبحث عضویت در باشگاه کشاورزان اعلام نمودند.َ جلسه با ذکر صلوات به پایان رسید.

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید