برگزاری مناقصه امورحفاظتی استان آذربایجان شرقی

به گزارش رابط روابط عمومی کمیسیون معاملات، امروزساعت 10 صبح  مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور حفاظت فیزیکی در خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجانشرقی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شد.

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید