پیش بینی تولید یک میلیون و 350 هزار تنی با تامین به موقع کود در استان مازندران

رئیس اداره برنج سازمان جهادکشاورزی مازندران در حالی از پیش بینی تولید یک میلیون و 350هزار تن تولید برنج در این استان خبر داد که بخش قابل توجهی از تحقق این امر منوط به تامین و توزیع به موقع نهاده های کشاورزی بخصوص انواع کودهای کشاورزی می باشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران، مجید سلطانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران در این زمینه می گوید از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 20هزار تن انواع کود برای بخش کشاورزی مازندران بخصوص اراضی شالیزاری تامین شده و تا کنون حدود 17 هزار تن توسط 270 هزار کارگزار تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی برنج کار در 22 شهرستان استان مازندران توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید