وصول و توزیع سم علف کش بوتیزان استار توسط استان البرز

.

مرحله دوم سم علف کش بوتیزان استار به مقدار 5920 لیـتر در مورخ 11/8/95 وارد انبارهاي این اسـتان گردیـد . لذا این مدیریت بلافاصله بر اساس مجوز حمل صادره و برش استانی یوم جاري به 6 استان کشور ( گلسـتان ، مازندران ، خوزستان ، جیرفت ، ایلام ، سیستان و بلوچستان ) از طریق پایـانه مسـافربري و حمل و نقل جاده اي ارسال گردیـد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید