دستور ارسال توزیع کود های سولفات پتاسیم پودری وگرانوله

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی داخلی، دستور ارسال توزیع کود های سولفات پتاسیم پودری وگرانوله به مقدار سه هزار و دویست تن به واحدهای تولیدی طرف قرارداد جهت مصرف کشاورزان عزیز میهن مان صادر گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید