اعزام کارشناسان بذر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از اعزام کارشناسان بذر استان برای نظارت و کنترل مزارع تولید بذر پیمانکاران طرف قرارداد ورعایت مسائل فنی مربوط به خزانه، آزمون خاک، تغذیه گیاهی، بکار گیری نشاهای سالم و رعایت فاصله کشت و سطح آبیاری و ارائه خدمات مشاوره و توجیهی در خصوص حصول بهتر و با کیفیت تر بذرتولیدی برای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید