گزارش جلسه بازگشایی پاکت های مناقصه نیروهای خدمات و پشتیبانی بندرعباس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان،

جلسه بازگشایی پاکت های مناقصه مذکور از طریق سامانه ستاد (سامانه تدارک الکترونیکی دولت) از ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 98/2/25 و با حضورآقای مهندس استاد مدیر محترم استان هرمزگان ، آقای فرشاد کریمی معاون اداری مالی بازرگانی استان ،خانم حسینی رئیس اداری مالی استان ، خانم یکتاپور عامل ذیحساب مالی استان ، آقای محمد جعفر پوررئیس گروه کارشناسی استان آقای سلیمی کارشناس واحد مالی، آقای رضایی مسئول روابط عمومی استان و نماینده های شرکت هایی که در مناقصه مذکور شرکت کرده بودند در دفتر مدیریت این استان برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید