برگزاری جلسه کمیته فنی کود استان هرمزگان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان:

جلسه مزبور ساعت 11 صبح سه شنبه مورخ 98/2/24 در دفتر معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان و با حضور اعضای کمیته مزبور که نماینده این مدیریت نیز در جلسه حضور داشته است برگزار گردید. ابتدا نماینده شرکت خدمات حمایتی گزارشی از روند تدارک و توزیع انواع کود یارانه ای در سال گذشته و فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری ارائه نمودو به بیان پاره ای مشکلات موجود در روند توزیع کود در منطقه که خارج از حیطه اختیارات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بوده، پرداخت و خواهان رفع آن ها گردید. وی همچنین گزارشی از پایش و نظارت بر توزیع کود ارائه داده و با اشاره به دستورالعمل های شرکت در زمینه های توزیع و پایش و نظارت بر امر توزیع کود ، آمادگی هر چه بیشتر شرکت ، در این زمینه را مطرح نمود. نماینده سازمان جهاد کشاورزی نیز ضمن تشکر از بابت سعی وافر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در امر تدارک و توزیع انواع کود یارانه ای و عملکرد مطلوب آن ، خواستار همکاری و مساعدت بیشتر سایر واحد ها با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گردید. سپس نمایندگان سازمان های تعاونی روستایی استان ، حراست و بازرسی سازمان جهاد استان و مرکز تحقیقات کشاورزی (موسسه خاک و آب ) استان ، به بیان نقطه نظرات و گزارشات خود پرداخته وضمن مصوب نمودن پاره ای تصمیمات لازم ،  ، جلسه مزبور در ساعت 12 با ذکر صلوات پایان رسید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید