جلسه مناقصه عمومی حفاظت فیزیکی مجتمع شیمیائی آبیک

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک : جلسه ای بمنظور بازگشائی پاکات مناقصه حفاظت فیزیکی  با حضور مدیریت و سایر اعضاء کمیسیون معاملات مجتمع شیمیائی آبیک با حضور نماینده وزارت صنعت و معدن و تجارت و نمایندگان تعدادی از موسسات شرکت کننده در مناقصه رأس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه25 اردیبهشت 98 برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید