توزیع چهل و پنج هزار تن کود اوره

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی داخلی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

با تلاش همکاران مدیریت بازرگانی داخلی یک فروند کشتی حامل چهل و پنج هزار تن کود اوره خریداری ودر حال توزیع به کشاورزان عزیز می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید