بازدید کارگروه پایش کود استان از کارگزاری های استان فارس.

به گزارش روابط عمومی شرکن خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس : در راستای استقرار نظام تضمین و کنترل کیفیت کود های شیمیایی نماینده اعزامی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس هم اکنون در حال بررسی نحـوه توزیع، فـاکتور فروش، حواله هـای صادره ، اسناد دریافتی کشاورزان ونمونه برداری از کود های یارانه ای موجود در انبار کارگزاری های شهرستان پاسارگاد می باشد ./

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید