نمونه گیری از کودهای ارسالی به انبارهای سازمانی خراسان شمالی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی در راستای نظام کنترل و تضمین کیفیت کودهای کشاورزی و دستورالعمل های ابلاغی معاونت محترم فنی و تولیدی ستاد مرکزی ، رئیس اداره فنی و تولیدی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی به همراه کارشناس بازرگانی استان ، طی هفته جاری  از کودهای سوپر فسفات تریپل، ارسالی از بندر امام خمینی (کشتی آرشام ) به انبار سازمانی اسفراین و کود سولفات پتاسیم ارسالی از شرکت صنعت پتاس آسیا به انبار سازمانی بجنورد ، نمونه گیری به عمل آورده و جهت انجام آنالیز و کنترل کیفیت به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کرج ارسال گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید