برگزاری مناقصه بارگیری ،حمل و تخلیه نهاده کشاورزی استان کرمانشاه

به گزارش رابط روابط عمومی کمیسیون معاملات، هم اکنون در  خدمات حمایتی کشاورزی  استان کرمانشاه   مناقصه  عمومی یک مرحله ای عملیات بارگیری  حمل و تخلیه 25هزار تن انواع نهاده کشاورزی  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در حال برگزاری می باشد.

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید