برگزاری مناقصه امورخدماتی استان هرمزگان

به گزارش رابط روابط عمومی کمیسیون معاملات، هم اکنون  مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی در خدمات حمایتی کشاورزی  استان هرمزگان از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در حال برگزاری می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید