تامین نهاده های کشت دانه های روغنی استان فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمان حمایتی کشاورزی استان فارس، در راستای انجام رسالت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس در خصوص حمایت از کشاورزان استان و ایجاد رونق کشت دانه های روغنی این شعبه جهت حمایت وتامین نهاده های مورد نیاز کشت کلزا وگلرنگ  کود های شیمیایی  مورد نیازمحصولات فوق الذکر را  بین کارگزاران تحت پوشش آن مناطق حمل و توزیع نموده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید