برگزاری جلسه با کارشناس معین بخش کشاورزی اداره کل بازرسی استان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز، به منظور بررسی مسائل مرتبط با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز در خصوص بازدید کارشناس معین بخش کشاورزی اداره کل بازرسی از این مدیریت، آقای مهندس ندرلو مدیریت استان مورخ 23/2/98 با حضور در اداره کـل بازرسی استان  جلسه کارشناسی- فنی برگزار نمودند.  

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید