اولین نشاء پیمانکار تولید بذر در استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان ازنخستین نشاء مزرعه تولید بذر رقم هاشمی توسط یکی از پیمانکاران تولید بذر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان خبر داد. محمد کاسب اولین نشاء مزرعه تولید بذر رقم هاشمی را در تاریخ هیجدهم اردیبهشت سالجاری در رشت انجام داد. لازم به یادآوریست که در سالجاری1200 سهم شرکت خدمات گیلان در تولیدانواع بذر برنج در برنامه پیشنهادی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید