نشست صمیمی مدیر استان با اعضاء محترم هیات مدیره

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز، به منظور بررسی مسائل مرتبط با استان البرز و تبادل نظر در خصوص مسائل اداری، فنی و بازرگانی مورخ 23/2/98 آقای مهندس ندرلو مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز با اعضاء محترم هیات مدیره، مشاور مدیرعامل و مدیر امور استانها، مدیر حراست و مدیر توزیع، حمل و نگهداری جلسه ویژه ای برگزار نمودند.  

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید