عقد قرارداد و اجاره سامانه دستگاه بوجاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین آمادگی خود را مبنی بر عقد قرارداد و اجاره سامانه بوجاری به پیمانکاران تأمین بذور اعلام داشت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین، فریدون نقی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی استان قزوین بیان کرد؛ نظر به مجوز واصله از سوی همکاران دفتر مرکزی مبنی بر ضرورت استفاده بهینه از سامانه بوجاری موجود در استان و با توجه به عدم خرید بذر توسط شرکت در سالجاری، طی هماهنگی با سازمان جهاد کشاورزی قزوین و پیمانکاران تأمین و تکثیر بذور گندم، شرکت خدمات حمایتی استان قزوین آمادگی خود را در عقد قرارداد دو دستگاه بوجاری فعال (دارای سیستم گراویتی و پرکن اتوماتیک) شامل GS100  و رام صنعت بهاره واقع در انبار سازمانی چوبیندر اعلام میدارد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید