كارگاه آموزشی نمونه برداری خاك در تبريز

.

به گزارش روابط عمومی شركت خدمات حمایتی كشاورزی استان آذربایجان شرقی

كارگاه آموزشی نمونه برداری خاك در راستای پیشبرد اهداف و سیاست های شركت خدمات حمایتی كشاورزی و سامانه اینترنتی تلفن گویای 1559 باشگاه كشاورزان با حضور كارشناسان شركت و كارگزاران استان درمورخه 6/8/95 دردفترمدیریت شركت برگزار گردید .

آقای مهندس باقریان مدیرشركت ضمن خوشامدگویی به كارگزاران و كارشناسان اظهار داشتند كه باشگاه كشاورزان خلائی دربخش كشاورزی بوده كه با افتتاح باشگاه این خلاء برطرف و كشاورزان میتواند براحتی مشكلات و درخواست های خودشان را از طریق سامانه تلفن گویای 1559 با كارشناسان مطرح تا مشكلات آنها برطرف گردد و همچنین از تفاهم نامه آزمون خاك فی مابین شركت خدمات حمایتی كشاورزی استان با مركز تحقیقات خاك و آب جهاد كشاورزی استان، خبردادند و از زحمات جناب آقای دكتربایبوردی دربرگزاری كلاس های آموزش تقدیر و تشكر نمودند .

 سپس جناب آقای دكتربایبوردی رئیس بخش خاك و آب مركز تحقیقات كشاورزی استان با بیان اینكه كشور ما جزء كشورهای كم آب محسوب میگردد ولی این امر عامل اصلی تولید كم محصولات كشاورزی نبوده ، زیرا كشورهای مشابه ، با كم آبی، تولیدات چند برابری ما را دارند و آن در سایه تغذیه گیاهی مناسب بوده كه این امر با نمونه برداری و شناخت خاك مزرعه امكان پذیر بوده و درمورد نحـــوه و محل نمونه برداری كه در یك هكتار باید از 5 نقطه در عمق 30 ـ 0 و 60 ـ 30 نمونه برداری نموده و هر پنج نمونه را در عمق مربوطه با هم مخلوط و یك نمونه را به عنوان نمونه مركب جهت آزمایش ارسال نمایند و درخاتمه به سوالات مطروحه حاضرین پاسخ دادند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید