ادامه روند مستند سازی استقرار الزامات ایزو 17025

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی، در جلسه امروز کارگروه استقرار الزامات ایزو 17025 با حضورآقای مهندس محسن معماری نماینده شرکت آکادمی توف آلمان گزارش روند آماده سازی مستندات و پیشرفت اقدامات انجام شده، توسط کارشناسان مربوطه ارائه و مورد بررسی قرار گرفت .

مقرر شد در جلسه بعدی برای هفته اول خرداد ماه لیستی از دستگاهها و مواد شیمیایی مورد نیاز در روش های آزمون مطابق با استاندارد های ملی و بین المللی و نسبت به  تشریح روش ها و مواد و تجهیزات لازم و انطباق آنها با امکانات و شرایط آزمایشگاه کنترل کیفی کود  اقدام گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید