تأمین کود برای نباتات علوفه ای در استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین کودهای کشاورزی برای توسعه کشت نباتات علوفه ای در این استان خبر داد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران، مجیدسلطانی با اعلام این خبر گفت: در راستای حمایت از توسعه کشت نباتات علوفه ای به عنوان کشت دوم در استان مازندران تامین کود برای محصولات علوفه ای از جمله جو علوفه ای ، ذرت علوفه ای ، شبدر برسیم ، سورگوم ، یونجه ، اسپرس وتریتیکاله انجام گرفته بطوریکه از ابتدای سال جاری تا کنون به میزان 3 هزار و 500 تن انواع کود کشاورزی در شهرستانهای مستعد کشت علوفه توسط کارگزاران تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی توزیع گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید