آغاز برداشت غلات در شهرستان آبدانان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از  برداشت غلات در شهرستان آبدانان استان ایلام خبرداد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام، آیت جمالی با اعلام این خبر گفت: در طول سال زراعی گذشته در مجموع حدود 3307 تن انواع کود کشاورزی توسط کارگزاران تحت پوشش در شهرستان آبدانان استان ایلام در بین کشاورزان متقاضی توزیع گردید.

وي اظهارداشت: تمهیدات لازم جهت برداشت به موقع غلات انجام شده واکیپ هاي برداشت مشخص و برامر برداشت نظارت خواهند نمود.

ایشان از کشاورزان درخواست نمودند که، گندم خود را تحویل مراکز مجاز بدهند واز فروش گندم به واسطه ها ودلالان خودداري نمایند زیرا درصورت مشاهده این مورد برخورد قانونی لازم ازطریق مراجع ذي ربط به عمل خواهد آمد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید