بازدید از نمایشگاه استان آذربایجان شرقی

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت حسابرسی و بازرسی، گروه پایش ستاد شرکت خدمات حمایتی به سرپرستی آقای طریقت خوب از نمایشگاه تولید کنندگان و عرضه کنندگان کودهای شیمیائی در استان آذربایجان شرقی بازدید نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید