برگزاری جلسه شورای هماهنگی استان خراسان شمالی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی، روز دوشنبه تاریخ 23/2/98 ساعت 7.30 صبح، جلسه شورای هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی در محل سالن کشاورز سازمان با حضور ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی، ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی ذیربط در راستای ارائه و بررسی سند توسعه بخش کشاورزی استان خراسان شمالی برگزار شد.

آقای مهندس نظام دوست مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی نیز با حضور خود در این جلسه ،گزارشی از آمار تامین و توزیع انواع کود در استان از ابتدای سال زراعی تاکنون  و همچنین میزان موجودی کود در انبارهای سازمانی استان، ارائه نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید