جلسه بررسی و برنامه ریزی جهت حل مشکلات کشاورزان منطقه در خصوص تامین کود بهاره در شهرستان سراب

به منظور تامين كود بهاره شهرستان سراب و لزوم برنامه ريزي براي حل مشكلات كشاورزان منطقه روز دوشنبه مورخ 23/2/98 جلسه ای  با حضور معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي و مدير زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان، رئيس سازمان تعاون روستايي استان ، معاونين و بخشدار شهر مهربان ، مدير جهاد كشاورزي و مسئولين مراكز خدمات شهرستان سراب ، مدیر و رئيس اداره بازرگاني شركت خدمات حمایتی کشاورزی،  در سالن جلسات مديريت جهاد كشاورزي شهرستان سراب برگزار گرديد. ابتدا مهندس فرقاني مدير جهاد كشاورزي شهرستان سراب ضمن خوشامدگويي به حاضرين، در خصوص مسائل  و مشكلات شهرستان و عدم حمل بموقع كود مطالبي ارائه نمودند . سپس مهندس زارع تالي مدير زراعت سازمان از مسئول زراعت شهرستان و كارگزاران حاضر درجلسه دلايل جذب پائين كود سرك بهاره را خواستار شدند كه كارگزاران علت كاهش جذب را کندی آهنگ حمل كود و رسوب سرمايه وکاهش توان مالي جهت خريد بعدي  عنوان نمودند و همچنين تقاضاي مبلغ اضافي رانندگان حامل كود از مبادي به عنوان پشت بارنامه از كارگزاران يكي از دلايل عمده عدم جذب كود شهرستان برشمردند. در ادامه مهندس باقريان ضمن مقايسه ميزان كود توزيعي درسالهاي قبل در استان  و افزايش 40 درصدی توزيع درسال 97 نسبت به سال 96 ، توضيحات لازم را درمورد دلايل كندي آهنگ حمل و ساير مسائل مطروحه ارائه نمودند و ميزان خريد كارگزاران شهرستان در مقايسه با ساير شهرستان ها را ناكافي عنوان نمودند. درپايان مهندس باقرزاده معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان، ضمن جمع بندي مطالب، رهنمودهاي لازم را جهت جذب كود شهرستان و رفع مشكلات كشاورزان و بهره برداران ارائه نمودند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید