آغاز برداشت خوشه هاي طلايي گندم در شهرستان مهران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از برداشت خوشه هاي طلايي گندم در شهرستان مهران استان ایلام که نتیجه توزیع به موقع نهاده های مورد نیاز از جمله انواع کودهای کشاورزی توسط کارگزاران تحت پوشش در این مناطق بوده خبرداد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام، آیت جمالی با اعلام این خبر گفت: در طول سال زراعی گذشته در مجموع حدود 3321تن انواع کود کشاورزی توسط کارگزاران تحت پوشش در شهرستان مهران استان ایلام در بین کشاورزان متقاضی توزیع گردید.

وي تصريح كرد: پيش بيني مي شود با توجه به بارش مناسب نزولات آسماني و توصيه هاي بهزراعي پيش بيني ميشود در سالجاري 20هزار تن گندم از سطح 9700 هكتار، مزارع آبي و ديم  اين شهرستان برداشت شود.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام در ادامه افزود: به منظور تسريع در عمليات برداشت تعداد52كمباين وارد شهرستان شده و در حال فعاليت مي باشند. در اين زمينه به منظور تسهيل در خريد گندم از كشاورزان 4 مركز خريد در نظر گرفته شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید