سازمان برنامه و بودجه استان البرز اعلام نمود:

كسب رتبه دوم توسط شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان البرز

.

جناب آقای مهندس ندرلو مدير محترم شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان البرز در مصاحبه با خبرنگار روابط عمومی گفت:برابر اعلام کتبی رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه استان البرز، سازمان جهاد کشاورزی استان البرز و دستگاه های وابسته ( شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ) در نتایج ارزیابی عملکرد در شاخص های عمومی و اختصاصی حایز رتبه دوم در بین دستگاه های اجرایی استان گردیده است و  بواسطه این موفقیت ریاست محترم سازمان تقدیر و تشکر نموده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید