توسعه کشت پنبه با تامین کود موردنیاز در گلوگاه مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توسعه کشت محصول پنبه در شهرستان گلوگاه با تامین و توزیع به موقع کود موردنیاز در این شهرستان به عنوان شرقی ترین شهرستان استان مازندران که در مجاورت استان گلستان قرار دارد و یکی از شهرستانهای مستعد  توسعه کشت محصول پنبه در منطقه شمال کشور می باشد خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت: در این راستا از ابتدای سال جاری تاکنون 260 هزارکیلوگرم انواع کود کشاورزی در بین کشاورزان متقاضی این شهرستان توسط کارگزاران تحت پوشش توزیع گردید

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید